D-Cap (ดีแค็ป) อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานของ กันสาด ตราดีไลท์

D-Cap (ดีแค็ป) : อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานของกันสาดตราดีไลท์

D-Cap (ดีแค็ป) : อุปกรณ์ติดตั้งที่มาพร้อมแผ่นกันสาดตราดีไลท์ใช้สำหรับปิดทับรอยต่อแผ่นป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความสวยงามของกันสาด

อุปกรณ์ติดตั้งมาตราฐานของกันสาด

อุปกรณ์ติดตั้งมาตราฐานของกันสาด