fbpx

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงการยืนยันรับคำสั่งซื้อ - นัดวัดหน้างาน ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับชำระเงิน

2. บริษัทฯ (จัดส่งสินค้า - นัดวัดหน้างาน) ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับชำระเงิน และอาจแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน (จัดส่งสินค้า - นัดวัดหน้างาน) โดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับชำระเงิน

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่ไม่ได้รับชำระเงิน ภายใน 3 วันทำการ หลังจากยืนยันการสั่งซื้อ
 
4. บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันทำการ (เฉพาะกรณีสินค้าที่จัดส่งไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หรือไม่ตรงตามเอกสารยืนยันการสั่งซื้อ) โดยมูลค่าสินค้าที่เปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับสินค้าเดิมที่ยืนยันสั่งซื้อ กรณีมูลค่าสินค้ามากกว่าการสั่งซื้อเดิม บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับชำระเงินส่วนเพิ่มครบถ้วน
 
5. กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต / โอนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อ (แจ้งยกเลิกภายใน 24 ชม. หลังจากยืนยันการสั่งซื้อ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงิน 90% จากยอดการสั่งซื้อ ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ
 
6. กรุณาตรวจเช็คคุณภาพสินค้าทุกครั้งที่ได้รับสินค้า กรณีสินค้าชำรุดเสียหายหลังจากการเซ็นรับสินค้า จะไม่สามารถเปลี่ยน - คืนสินค้าในทุกกรณี
 
7. การชำระค่าวัดหน้างาน 1,000 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าวัสดุติดตั้ง (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินกรณีลูกค้าชำระค่าวัดหน้างานแล้วไม่ทำการติดตั้ง )
 
8. ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งปัญหาต่างๆได้ที่ Call Center Service : 085-155-6532, 089-766-9055 (จ-ศ เวลา 8.30 - 18.00น.)
แชทเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า กับเจ้าหน้าที่ได้ทันทีผ่านแชท หรือ
โทรศัพท์ : 02-312-4300 /
089-766-9055
id line : kansadcenter