fbpx

การรับประกันโครงสร้าง

กันสาดเซ็นเตอร์ ให้บริการอย่างมืออาชีพ พร้อมใบรับประกันที่ครอบคลุม เรื่องการรับประกันวัสดุหลังคาและโครงสร้าง รับประกันงานติดตั้ง โครงสร้าง 2 ปี และรับประกันการรั่วซึมจากการติดตั้ง 1 ปี ออกใบรับประกันตามมาตรฐานของบริษัทฯ พร้อมบริการให้คำแนะนำหลังการขายและติดตั้ง

1. โครงสร้างเหล็ก

– มาตรฐานเหล็ก หนา ไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. และโครงสร้างแข็งแรง
– เก็บงานติดตั้งเรียบร้อย ระบบติดตั้งซ่อนหัวพุก เจียเก็บงาน  ตลอดแนวเชื่อม
โครงเหล็กทาสี กันสนิม และทาสีเคลือบ TOA 2 ชั้น เก็บงานสีโครงสร้างเรียบร้อยไม่เป็นคราบหรือลอกร่อน
– ติดตั้งระยะจันทันตามแนวรอยต่อแผ่นสวยงาม
– อุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ของแท้)

1.1 ระยะยื่น น้อยกว่า 3 เมตร

โครงเหล็กกลม

– ความหนา ไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม.
– แป/จันทัน/เหล็กรัดรอบ ขนาดเหล็ก Φ 1”2 หุน
– สีโครงสร้าง สีขาว/สีดำด้าน/สีน้ำตาลโอ๊ค/ * ทาสีกันสนิม 1 รอบ
– พุก (M10-M17)

โครงเหล็กเหลี่ยม

– ควาหนา ไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม.

– แป/เหล็กรัดรอบ ขนาดเหล็ก 1 1/2″ X 1 1/2″

– จันทัน ขนาดเหล็ก 1 1/2″ X 3″

– โครงสร้าง สีขาว/สีดำด้าน/สีน้ำตาลโอ๊ค/*ทาสีกันสนิม 1 รอบ

– พุก (M10-M17)

1.2 ระยะยื่น มากกว่า 3 เมตร

โครงเหล็กกลม

– ความหนา ไม่น้อยกว่า 2 ม.ม.
– แป/จันทัน/เหล็กรัดรอบ ขนาดเหล็ก Φ 3”
– สีโครงสร้าง สีขาว/สีดำด้าน/สีน้ำตาลโอ๊ค/ * ทาสีกันสนิม 1 รอบ
– พุก (M10-M17)
– เสาสูงไม่เกิน 3 เมตร เหล็กกลม Φ 3” หนา 2 ม.ม.
– เสาสูงเกิน 3 เมตร เหล็กกลม Φ 4” หนา 2 ม.ม.

โครงเหล็กเหลี่ยม

– ความหนา ไม่น้อยกว่า5 ม.ม.
– แป/จันทัน/เหล็กรัดรอบ ขนาดเหล็ก 2”X4”
– สีโครงสร้าง สีขาว/สีดำด้าน/สีน้ำตาลโอ๊ค/ * ทาสีกันสนิม 1 รอบ
– พุก (M10-M17)
– เสาสูงไม่เกิน 3 เมตร เหล็กกลม 4”X4” หนา 2 ม.ม.
– เสาสูงเกิน 3 เมตร เหล็กกลม 5”x5” หนา 2 ม.ม.

2. โครงสร้างสแตนเลส

– มาตรฐานสแตนเลส เกรด 304 (เกรซเซ็นทรัล) หนา 1.2 ม.ม.
– เก็บงานติดตั้งเรียบร้อย ระบบติดตั้งซ่อนหัวพุก เจียเก็บงาน  ตลอดแนวเชื่อม
– ติดตั้งระยะจันทันตามแนวรอยต่อแผ่นสวยงาม
– อุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ของแท้)

 

สีโครงมาตรฐาน

 สีโครงสร้างมาตรฐานโครงสร้างสแตนเลส   สีดำ                         สีขาว                      สีน้ำตาลโอ๊ค
รหัสสี : F888                รหัสสี : F1000                รหัสสี : F6102

 

การรับประกัน (วัสดุหลังคา และโครงสร้าง)

 

แอมเพอแรม

 

รับประกันโครงสร้าง 2 ปี วัสดุหลังคา 20 ปี

 

ดีไลท์

 

รับประกันโครงสร้าง 2 ปี วัสดุหลังคา 15 ปี

 

เมทัลชีท

 

รับประกันโครงสร้าง 2 ปี วัสดุหลังคา 5 ปี

 

ตัวอย่างใบรับประกัน

 

ส่งมอบใบรับประกันหลังส่งมอบงาน ภายใน 7 วันทำการ

แชทเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า กับเจ้าหน้าที่ได้ทันทีผ่านแชท หรือ
โทรศัพท์ : 02-312-4300 /
089-766-9055
id line : kansadcenter