ต่อเติมที่จอดรถให้เหมาะสมกับพื้นที่และประเภทรถยนต์

ต่อเติมที่จอดรถให้เหมาะสมกับพื้นที่และประเภทรถยนต์

ที่จอดรถ หรือกันสาดที่จอดรถหน้าบ้าน เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะบ้านในชุมชนเมืองที่มีพื้นที่สาธารณะจำกัด กฏหมายก่อสร้างกำหนดขนาดมาตรฐานที่จอดรถไว้ที่ 2.45 เมตร แต่ในทางปฏิบัติการกำหนดพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสมกับประเภทของรถจึงดูเป็นเรื่องเหมาะสมกับการใช้งานจริง ดังนี้

รถเก๋งขนาดใหญ่ รถ SUV รถกะบะ และรถตู้ : ขนาดพื้นที่ที่จอดรถ 2.8 x 6 x 2.5 เมตร

รถเก๋งขนาดเล็ก รถ ECO CAR : ขนาดพื้นที่ที่จอดรถ 2.4 x 5 x 2.5 เมตร

ต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน

ต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน