ตอบข้อสงสัย…ถังเก็บน้ำควรตั้งไว้ตรงไหนดี?

ข้อสงสัย…ถังเก็บน้ำควรตั้งไว้ตรงไหนดี?

ทาวน์โฮมเก๋ไก๋...ด้วยกันสาดโปร่งแสง

เป็นคำถามเจ้าของบ้านหลายท่านที่ต่อเติมกันสาดหลังบ้าน “ถังเก็บน้ำควรตั้งไว้ตรงไหนดี?” ต่อเติมกันสาดหลังบ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น แต่หลังบ้านก็มักเป็นที่ตั้งถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ จะย้ายไปไว้ด้านนอกกันสาดจะเกิดผลเสียต่อถังเก็บน้ำหรือไม่ อายุถังเก็บน้ำจะสั้นลงไหม…ฯลฯ โดยเฉพาะถังเก็บน้ำโพลิเมอร์ PE (Polymer Elixir) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันหลายบ้าน ถังเก็บน้ำโพลิเมอร์ PE (Polymer Elixir) ผลิตด้วยเม็ดโพลิเมอร์ที่ผสมกับสีจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน อายุการใช้งาน 10-15 ปี มีคุณสมบัติที่ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน กันสาดเซ็นเตอร์แนะนำให้วางถังเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ใต้กันสาดเป็นการดีกว่า เพราะอะไร

        1. ถังเก็บน้ำผลิตด้วยโพลิเมอร์คุณภาพสูงแต่เป็นการดีกว่าที่จะยืดอายุการใช้งานได้เพิ่มขึ้น โดยการหลบเลี่ยงรังสี UV ที่เป็นอันตราย ด้วยการวางถังเก็บน้ำบริเวณใต้กันสาดเพื่อช่วยเพิ่มอายุการใช้งานได้อีกหลายปี

        2. ในวันที่แดดแรง อากาศร้อนอบอ้าว ต้องการอาบน้ำให้ร่างกายสดชื่น แต่กลับได้น้ำร้อนมาแทนเพราะถังเก็บน้ำถูกแสงแดดเผา น้ำในถังมีอุณหภูมิสูง ไม่ตอบโจทย์การใช้งานWater-tank-within-awning

ดังนั้นการคำนึงถึงการใช้งานในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญเพราะไม่ต้องมาเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการย้ายถังเก็บน้ำให้มาอยู่ใต้กันสาดหลังจากต่อเติมพื้นที่หลังบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสละพื้นที่เล็กๆให้กับถังเก็บน้ำ คิดแล้วผลที่ได้มีความคุ้มค่าและสะดวกต่อการใช้งานที่มากกว่า