เลือก“รางน้ำฝน”ที่เหมาะสมกับการรับน้ำ

เลือก“รางน้ำฝน”ที่เหมาะสมกับการรับน้ำ

จะปล่อยให้น้ำฝนไหลผ่านหลังคากันสาดอย่างไม่เป็นทิศเป็นทางเลอะเทอะไปหมดได้อย่างไร?

 “รางน้ำฝน”  เป็นสิ่งที่คู่กันกับงานหลังคา และหลังคากันสาด โดยเฉพาะติดตั้งกันสาดหลังบ้าน กันสาดข้างบ้านที่ติดกับเพื่อนบ้านควรต้องมีรางน้ำฝน ควบทุมทิศทางการไหลของน้ำฝนจากหลังคากันสาด วัสดุสำหรับรางน้ำฝนมีหลายประเภทไม่ว่า

  • ไฟเบอร์กลาส
  • เหล็ก
  • สแตนเลส
  • สังกะสี
  • ไวนิล

การเลือกรางน้ำฝนก็ควรจะเลือกวัสดุที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10-15 ปี มีรูปร่างของรางน้ำเป็นรูป ป.ปลา ด้านหลังสั้นกว่าด้านหน้า เพราะถ้าตื้นเกินไปจะเกิดน้ำล้นไหลย้อนเข้าเชิงชายและฝ้าเพดานได้

การเลือกใช้ตามขนาดที่เหมาะสมในการรับน้ำ

รางน้ำฝนขนาด  4  นิ้ว ใช้กับหลังคาที่มีความยาวไม่เกิน    5      เมตร

รางน้ำฝนขนาด  5  นิ้ว ใช้กับหลังคาที่มีความยาวไม่เกิน    5-15  เมตร

รางน้ำฝนขนาด  6  นิ้ว ใช้กับหลังคาที่มีความยาวมากกว่า  15     เมตร

เมื่อเข้าฤดูฝนควรทำความสะอาดรางน้ำฝน นำเศษซากใบไม้ กิ่งไม้ออกจากราง และตรวจสอบตะขอรับราง ชำรุดผุกร่อน ยังสามารถรับรางน้ำฝนเมื่อเวลาฝนตกได้หรือไม่ อย่าให้น้ำฝนเป็นปัญหาในหน้าฝน